Ankara'da kültür-sanat alanında da Güzel Şeyler Oluyor


yayincilar/haber-oku/haber-okux60.jpg Kaynak: Haber Oku
Ankara'da kültür-sanat alanında da Güzel Şeyler Oluyor

Yaklaşık 24 yıldır sanata ve kültürel faaliyetlere hasret kalan başkent Ankara'da güzel şeyler oluyor. Sanata ve sanatçıya değer veren yerel yönetimlerin yeni başkanları toplumun ekonomik durumunun yanı sıra, ruh sağlığını da ihmal etmiyor ve benzer oluşumları destekliyor. Ata'mızın "sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünün ışığında çalışmalarını sürdüren Anadolu Türkü Akademi (ATA), alanında usta müzisyen ve sanatçılarıyla bu alanda dikkat çekiyor.

Takip Et

Anadolu Türkü Akademi, binlerce yılda evrilerek günümüze ulaşmış olan Türk müzik kültürünün talipleri ile kolektif çalışmalar yaparak, bu konuda kamuoyuna yön vermek, bilinçlendirmek ve eğitmek amacı ile oluşturulmuş Akademi, bahsedilen amaçlara, alışılmışın dışında olarak, işlenen konu ile ilgili ilmî açıklamaların da yer aldığı, dramatize edilmiş dinletiler ve sunumlar yaparak ulaşmayı hedefliliyor

Yeni bir oluşum olan Anadolu Türkü Akademi'nin sosyal medyada yayımlanan çalışmalarına ilgi gittikçe artıyor., Akademi çok yakında adından söz ettirecek gibi görünüyor…

https://anadoluturkuakademi.com/

ANADOLU TÜRKÜ AKADEMİ'NİN kuruluş amacı ve genel bilgileri şöyle;

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  “Bizim hakikî mûsikîmiz, Anadolu halkında işitilebilir” demiştir.

Bizler, Anadolu olarak adlandırdığımız vatanımızın kültür mirasını analarımızdan, ebelerimizden, dedelerimizden ve pîrlerimizden öğrenerek, gelecek kuşaklara aktarmak görevine talip olan emekçiler olarak, topluluğumuzun hem ismi hem de logosu ile atamızı ve savunduğu ideaları yaşatmak arzusundayız.

 
Ulu Önder, hakikî mûsikîmizin Anadolu’da işitileceğini söylemekle aslında türkülerin, Anadolu kültürünün halis örneklerinden olduğunu belirtmiş, bu kültürün nüvelerini de yine türkülerde bulabileceğimize dair ince bir vurgu yapmıştır. Buradan hareketle logomuzun, binlerce yılda evrilerek günümüze kadar yaşamış ve yaşamaya devam edecek olan Anadolu gelenek, görenek ve inançlarını ve dahi bu kültürel kodların üretimindeki en büyük pay sahibi olan Anadolu kadınını ifade edebilecek ve/veya çağrıştırabilecek bir görsele sahip olmasını arzu ettik. Anadolu kadınının bir iletişim aracı olarak kullandığı “Anadolu Türk kilim motifleri” düşüncesi de logomuzun şekli ve içeriği ile ilgili bizi cezbeden bir düşünce oldu.

Anadolu kadını, yüzyıllardır kilimlerine dokudukları motifleri aşk, ölüm, korku ve umut ile ilgili duygularını,  beklentilerini adeta kendi günlüklerine yazıyor gibi dokumuş ve bu kültürel veriyi, nesilden nesile devam ettirmiştir. Bu motiflerin ne amaçla ve nasıl kullanıldığı ile ilgili ayrıntıya girildiğinde, Anadolu kadınının ahlâk anlayışı; mesela evlenmek isteyişini dahi dokuduğu kilim aracılığı ile ebeveynine bildirmesindeki o ince, ahlâklı ve sanatlı ifade biçimi rahatlıkla görülebilir. İletişimdeki bu yaklaşım tarzı Anadolu örf, ahlâk ve inanç anlayışının bir dışavurumu ve dolayısıyla Anadolu’nun kültürel kodlarını da içinde barındıran bir ifade biçimi olmuştur. 

Anadolu Türk kilim motiflerden biri olan “koçboynuzu motifi” logomuzun ana karakteri olarak belirlenmiştir. Bereket, bolluk, güç, kuvvet sembolü olan koçboynuzu motifi aynı zamanda sonsuz mutluluğun, aile birliğinin ve aileyi oluşturan eril gücün temsilcisidir. “Elibelinde deseni” ise dişiliği ve üretkenliği anlatmaktadır. Bizler logomuzda kullandığımız motiflerin karşılığı olarak ifade edilen bu mânâların dışında, erilliği temsil eden “koçboynuzu motifi” ile dişiliği temsil eden “elibelinde desenini” bir arada kullanarak; Hace Bektaş Veli’nin;

“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Noksanlık da eksiklik de senin görüşlerinde”
  deyişine ve felsefesine de vurgu yapmak istedik. 

Anadolu Türkü Akademi’nin logosundaki ana tema, bereket ve güç sembolü olan koçboynuzu motifi olmakla birlikte -ki bu akademinin ismindeki “T” harfidir ve “Türkü”yü temsil etmektedir- motifin her iki yanında bulunan “a” harfleri ise “Anadolu” ve “Akademi” kelimelerinin ilk harflerini oluşturmakta ve böylece akademinin kısa adının (ATA) da logoda açıkça görülmesi sağlamaktadır. Logodaki sol anahtarı uzantıları ise müzik akademisi vurgusunu belirtmek ve ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.

Atamız “Mûsikîsiz devrim olmaz” demiş..

Biz de, logomuz için yapmış olduğumuz bu açıklamanın, bir devrimin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Anadolu Türkü Akademi (ATA) adına, Kurucu Mehmet Gürbüz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, TMDK
Dr. Funda Özdemir Değirmenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler

Kaynak: Haber Oku

Youtube Kanalımızı Takip Edin