Prof. Dr. Çelik Aruoba hayatını kaybetti


yayincilar/haber-oku/haber-okux60.jpg Kaynak: Haber Oku
Prof. Dr. Çelik Aruoba hayatını kaybetti

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çelik Aruoba kimdir, Prof. Dr. Çelik Aruoba'nın özgeçmişi ve akademik çalışmaları

Takip Et

Çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün Ankara'da, ikindi namazından sonra eşinin kabrinin yanında toprağa verilecek. 

Çelik Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu,  geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Oruoba, T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba’nın da kardeşiydi. 

Prof. Dr. Çelik Aruobakimdir ÖZGEÇMİŞİ;

Lisans: SBF, İktisat ve Maliye Bölümü, 1966.
Doktora: SBF, İktisat Politikası, 1971.
Misafir öğretim üyesi: University of California, Berkeley, 1972-1973, (United
Nations Fellowship), “Studies on agricultural development; development
economics and regional economics.”
Misafir öğretim üyesi: Stanford University, Food Research Institute, 1983-1984,
(Rockefeller Foundation Fellowship), “Studies on food economics and
economics of nutrition; economics of environment and environmental
management.”

Mesleki Deneyim:
İktisat Asistanı, S.B.F., Ankara Ünivesitesi, 1968-1977;
İktisat Doçenti, S.B.F., Ankara Ünivesitesi, 1977-1989;
İktisat Profesörü, S.B.F., Ankara Ünivesitesi, 1989-2009;
İktisat Profesörü, Y.D.Ü., İİBF, 2009-;
DPT Müsteşarlık Danışmanı, [Bölgesel Planlama ve Tarım Politikaları
konusunda] 1978-1979;
Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (GETA) Müdürü, 1979-1982;
Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, 1980-1982;
A.Ü. S.B.F. İktisat Bölümü Başkanı, 2022 – 2004 ve 2006 – 2009;
Y.D.Ü. Etik Kurul Başkanı, 2009-;
Y.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü, 2013-.

Yabancı Diller:
İngilizce konuşma, okuma ve yazma mükemmel.
Prof. Dr. Çelik Aruoba, Y.D.Ü. İktisat Bölümü öğretim üyesidir. 2009 yılına kadar A.Ü.S.B.F.. ikisat bölümü öğretim üyeliği yapmıştır. Meslek hayatı boyunca çeşitli iktisat dersleri vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Öğretim ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, özellikle beslenme, uluslararası ticaret, çevre politikaları uluslararası ticaret ilişkileri, tarım ekonomisi, tarımda organik üretim, vb gibi konulardaki araştırmalarının yanı sıra- uzun bir süreden beri bölgesel kalkınma, tarımsal gelişme, -son dönemlerde, giderek artan ölçüde, çevre ve doğal kaynak kullanımı duyarlı-bölge planlaması ve bölge yönetimi konularında Türkiye’de ve Türkiye dışında, proje yöneticisi olarak, çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların sonuçları çeşitli biçimlerde yayınlanmıştır.

Bazı Araştırma ve Yayınlar:
Türkiye’de Yüksek Verimli Buğday Tohumlarının (HYSV) Yaygınlaşması, Kullanımı ve Bağlı Teknolojiler araştırması, (Profesör Dr. Reşat Aktan ile birlikte, Tarım Bakanlığı ve CYMMYT için) 1973-1977; Bu çalışmanın sonuçlarını içeren rapor TKV tarafından yayınlanmıştır.

Türk Tarımında Değişen Üretim Teknikleri araştırması; araştırma Ege Bölgesinde Salihli ve Akhisar İlçelerinde gerçekleştirilmiştir, 1974-1978;
Aruoba, Ç., "Türk Tarımında Geleneksel-Geçimlik Sektörün Büyüklüğü, Yapısı
ve İşleyişi”, SBF Dergisi, no. 28/3,4, Ankara, 1975.
Aruoba, Ç., Türk Tarımında Farklı Üretim Teknikleri ve Yenileşme, SBF yayını,
Ankara, 1979.
İskenderun Bölgesi Kıyı Alanları Yönetimi (Coastal Zone Management at
Iskenderun Bay Area of Southern Turkey) araştırması (Prof. Dr. Can Hamamcı
ile birlikte Mediterranean Blue Plan, UNEP ve Çevre Bakanlığı adına) 1992-
1994.
Bu çalışma sonuçları Çevre Bakanlığı ve UNEP tarafından rapor halinde ve üç
ayrı dilde yayınlanmıştır.
Coastal Zone Management at Mediterranean Coastal Region of Fuka-Matrouh
of Egypt araştırması. ( The Mediterranean Blue Plan, UNEP ve Mısır Hükümeti
adına) 1995-1996; bu çalışma ile ilgili metodoloji çalışması ve araştırma
sonuçları Mediterranean Blue Plan, UNEP tarafından yayınlanmıştır:
Aruoba, Ç., Fuka-Matruh Coastal Area Management Programme: Systemic and
Prospective Analysis for an Environment Friendly Management, Blue Plan for
the Mediterrranean-Regional Activities Center Publication, Sophia Antipolis,
1996.
Trade and Environment Links in Turkey, Report 1: Impact of Environmental
Regulations and, Standards in European and North American Markets on
Turkish Exports; Report 2: Environmental Impact of Trade and Production in
Two Important Export Sectors of Turkey: Iron and Steel and Cotton. (For
UNCTAD) 1994-1995. (Araştırma sonuçları UNCTAD tarafından
yayınlanmıştır.)
Case Study of Organic Cotton and Textiles in Turkey, Cost Comparison of
Organic and Conventional Agriculture (for UNCTAD), 1996-1997.
“Human Dignity and Social Exclusion, Country Report on Turkey, (with
Altıparmak, K.) EC, HDSE (97) 19, Strasbourg, 1997.
World Cotton Markets, New Stabilization Proposals and Turkey, (with
M.Arda, S.Pamuk) GETA Publications, Ankara, 1980.
3
"Türkiye’de Beslanme Sorunlarının Ekonomik Temelleri " Journal of
Nutrition and Dietetics, Vol. 10, Ankara, 1980.
Türkiye’de Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme, (ed.) Türkiye Gelişme
Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara, 1981.
Food Production and Nutrition in Turkey, (ed.) Turkish Development Studies
Foundation Publications, Ankara, 1981.
"Türk Tarımında Faktör Piyasaları," Professor Reşat Aktan’a Armağan, SBF
Yayını, Ankara, 1982.
"Tarımda Teknoloji Değişiminin Gelir Dağılımı Etkisi, " Türkiyede Tarımsal
Yapılar, (eds. S. Pamuk and Z.Toprak), Ankara, 1988.
"Food Demand Projections and Nutritional Analysis," Proceedings of 1988
Cappa Workshop, Organization of the Islamic Conference Publication,
Ankara, 1989.
Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti, ATAUM yayını , n.4, Ankara, 1989.
* "Çevre, Ekonomi, Politika," Mülkiyeliler B. Dergisi, n. 120, Ankara, Haziran,
1990.
* "Çevre Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi?" İnsan, Çevre. Toplum, (ed. R.
Keles), Ankara, 1991 (İkinci Baskı, 1997).
Economic Development of Contemporary Turkey, (with Ozdemir Akmut
and Yoshihiro Kimura) Institute of Developing Economies Publication, M.E.S.
series no: 32, Tokyo, 1992.
"Eco-Labelling in the EU and the Export of Turkish Textiles and Garments," in
Eco-Labelling and International Trade, (Zarilli, S., Jha, V. and Vossenaar, R.
eds.) Macmillan Press Ltd., New York, 1997.
“Organic Cotton in Turkey,” Organic Cotton: From Field to Final Product,
Dorothy Myers and Sue Stalton (Eds.), PAN UK, 1999.
“How Vital is the ‘Lack of Funding’ in Effective Environmental Management in
Turkey?” (with Sezer, S. and Kocasoy, G.) Waste Management, 2003, vol 23.
no. 5. (page 447- 454)
In-Depth Study on Local Governance and Capacity Building - Report for
UNDP Country Evaluation: Assessment of Development Results Turkey,
(with Algan, N. and Abay,T.) Ankara, 2004.
“Financing Environmental Policies in Developing Countries,” Near East
University Journal of Social Sciences (NEUJSC),V. 1, no 1, 2008.
“Tarım Ürünleri Ticareti, Korumacılık, Kriz,” NEUJSC, V. 2, no.1, 2009.

Kaynak: Haber Oku

Youtube Kanalımızı Takip Edin