Yüksekova ve Cizre il oldu! Hakkari-Şırnak artık ilçe..


Haber Oku Kaynak: Haber Oku / Şehir: Genel
Yüksekova ve Cizre il oldu! Hakkari-Şırnak artık ilçe..

Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla iki bölgede teröre destek veren belediyelere yönelik yaptırımlar içişleri bakanlığınca anında işleme koyulacak.. Ayrıca Hakkari Çölemerik, Şırnak da Nuh isimlerini aldı.

Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hakkari ve Şırnak’ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.

Tasarının getirdiği yenilikler başlıca şöyle:

* İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurumları ile belediyelere ait taşınmazlar Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

* Kamu düzeni ile güvenliğin bozulduğu veya doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyetteki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarım, restorasyon işlerinde sahiplerinin onayı aranmayacak.

* Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gider olarak indirilebilecek.

* Yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar, 6 ay içinde Türkiye'ye dönmek ve en az 3 yıl süreyle çalışmak şartıyla mecburi hizmetten muaf olacak.

* Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

* Ancak bu görevlilerin eylemlerini, kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edilebilecek.

* Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

* Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası ÖTV ödemeksizin araç alabilecek.

* Terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve vali tarafından görevlendirme yapılacak.

* Belediye imkanlarının terör veya şiddet olaylarına destek sağlamak amacıyla kullanıldığının belirlenmesi durumunda o belediyenin taşınırlarına el konulacak.

* Terör olayları sebebiyle hasar gören bina ve alanlarda imar planları ile alt ve üstyapı projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak.

* Hazine'ye ait tarım arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi 1 yıl daha uzatılacak.

* Hakkari ve Şırnak'ın yerine Yüksekova ve Cizre illeri kurulacak.

* Hakkari Çölemerik, Şırnak da Nuh ismiyle ilçeye dönüştürülecek.

* Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak.

AA

Kaynak:

Youtube Kanalımızı Takip Edin